Dan najboljše prakse

Program konference, 24. januar 2024

9:30 - 10:00 Registracija in pogostitev
10:00 - 10:15 Uvodni nagovori Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija
Andreja Hlišč, direktorica Zbornice elektroindustrije
 10:15 - 11:00 Osrednje predavanje:
Tehnološki mostovi: Povezovanje vesoljske in zemeljske tehnologije
Primeri uspešnega prenosa tehnologije iz vesolja na zemljo

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku brez prevoda.
Aude de Clercq, vodja pisarne za prenos tehnologije pri Evropski vesoljski agenciji (ESA)

11:00 - 12:00 Okrogla miza:
Medpanožno sodelovanje: Raziskovanje priložnosti za aplikacije tehnologij onkraj meja sektorjev

Anton Horžen, Slovenska vesoljska pisarna, MGTŠ
Vid Selič, vodja aplikacijske skupine, Dewesoft d.o.o.
prof. Iztok Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Mateja Lavrič, direktorica, QLECTOR d.o.o.
Rok Sabjan, Cosylab d.d.
12:00 - 13:00 Kosilo in mreženje
13:00 - 14:00 Predstavitev dobrih praks - 1. del Primer dobre prakse 1:
NIRwave: Od daljinske zaznave vegetacije do prepoznave tekstila
Tomaž Rotovnik, izvršni direktor SkyLabs d.o.o.

Primer dobre prakse 2:
SpaceDent: Vizionarji vesoljskega zobozdravstva
Tine Šefic, absolvent dentalne medicine in raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta 

Primer dobre prakse 3:
ITER Projekt: Fuzijska energija za materiale prihodnosti
dr. Blaž Šuler in Marko Češnjaj, SIJ Metal Ravne d.o.o.
14:00 - 14:15 Odmor
14:15 - 15:00 Predstavitev dobrih praks - 2. del Primer dobre prakse 4:
WatchBuilt: digitalna inovacija za avtomatsko spremljanje procesa gradnje 
doc. dr. Zoran Pučko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Primer dobre prakse 5:
Bio embalaža: Rešitev trajnostnega pakiranja
dr. Aleš Mihelič, vodja predrazvojnih aktivnosti, Gorenje d.o.o.


Izbor najboljšega primera dobre prakse 2024 Po zaključenih predstavitvah bomo izvedli glasovanje za najboljši primer dobre prakse na konferenci.

 15:00 - 15:45 Interaktivna delavnica: 
Priložnosti medpanožne aplikativnosti

Vodena delavnica bo namenjena mreženju in iskanju medpanožnih povezav med udeleženci.
 V času konference  Spremljevalni program V preddverju dvorane bo udeležencem Center Noordung  - Center vesoljskih tehnologij omogočil sprehod po Mednarodni vesoljski postaji z VR očali.


**Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Programski odbor:
Andrej Šuštar (Domel d.d.)
- Andreja Hlišč (GZS Zbornica elektroindustrije)
- Matej Hohnjec (Strokovno društvo za operativno odličnost)
- Mirko Meža (Gorenje d.o.o.)
- Mitja Virant (GZS Zbornica elektroindustrije)
- Stanislav Jakelj (SIJ Acroni d.o.o.)
- Tomaž Rotovnik (SkyLabs d.o.o.)

Dogodek bo moderiral Matej Golob.

 Člani Zbornice elektroindustrije, SRIP Tovarne prihodnosti in Gospodarske zbornice Slovenije ter študentje imajo popust pri kotizaciji.