Dan najboljše prakse
Copy of DNP 2021 - Prva najava program Put your preheader text here

Dan najboljše prakse

 

"Digitalni lean v proizvodnji"

1. oktober 2021
med 9.30 in 14.00

Namen konference:

Deseta jubilejna konferenca Dan najboljše prakse je predstavila primere uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje napak in/ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano vrednost.

 

Namenjena je strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v procese nenehnega izboljševanja na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in dobavnih poti.

Glavna predavanja: 

Digital Lean, dr. Richard Keegan
author, advisor at EU-Japan Centre for Industrial Co-Operation, professor at Trinity College Dublin

Vodenje ljudi v DigitaLean, dr. Peter Metlikovič 
direktor Zavod Ptica

The Power of Digital Brain, dr. Nikolaos Dimitriadis
author, neuromarketing specialist, University of York European Campus, Greece

Interaktivna delavnica: vitke rešitve v koraku z digitalizacijo 

Prikaz praktičnih primerov lean rešitev na platformi Microsoft HoloLens

Delavnico vodita: Miha Vedenik (Lean rešitve d.o.o.) in 
Mitja Gnezda (ebm-papst Slovenija d.o.o.)

Organizatorja konference:
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav - SuSSI
Grozd Pametne tovarne (SRIP Tovarne prihodnosti)