Dan najboljše prakse
Copy of Dan najbolje prakse 2020

1. oktobra 2020 je potekala spletna konferenca

»Dan najboljše prakse 2020«

Preskoči digitalno 

 

Reportažo o spletni konferenci Dan najboljše prakse 2020 najdete tukaj.

Namen konference

Namen konference je bil s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks poudariti zavedanje o nujnosti osmišljenega preskoka v novo digitalno realnost in temeljitega premisleka o razvoju v prihodnosti.

Poudarki konference

Napovedi in prve prakse, da so atributi pametno, agilno, lokalno v proizvodnji in dobavnih verigah ključnih za poslovanje v novi - digitalni – resničnosti. 

Konferenca je bila namenjena strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanju novih prodajnih in dobavnih poti. 

                                                           
                                                                               
                                      
     
                                                                        

Konferenca je potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

 

  

Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.

Grozd Pametne tovarne – gPTki prav tako deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti, ki ga koordinira ZEE.

Programski odbor konference: dr. Marjan Rihar (predsednik), Luka Lenart, Damjan Bajt, Stanislav Jakelj, Andrej Šuštar, Mitja Virant, Andreja Hlišč

Organizacijski odbor konference: Mitja Virant (predsednik) (mitja.virant@gzs.si), Andreja Hlišč (andreja.hlisc@gzs.si), Sabina Kličić (sabina.klicic@gzs.si)

 


Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.

 

Organizatorja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.